QUINS SERVEIS PRESTEM DES D’ABAST SERVEIS DE SUPORT?

SAD SOCIOSANITARI: Serveis d’atenció i suport a la dependència.

 • Perfils de les persones usuàries: persones amb dependències altes o mobilitat reduïda, situacions de dependència graus II i III.
 • Tasques: suport en tasques d’higiene personal, mobilitzacions o transferències de persones enllitades, recuperacions hospitalàries, estimulació cognitiva, acompanyaments, foment de l’autonomia personal, i suport en les activitats bàsiques de la vida diària en el domicili.
 • Perfil de les persones treballadores: auxiliars sociosanitàries i auxiliars d’infermeria especialitzats/des en dependència.
 • Serveis complementaris: infermeria, fisioteràpia, podologia, perruqueria i transport adaptat.
 • Serveis sol·licitats per hores o dies puntuals amb tarifació variable en funció de les hores prestades.
 • Empresa autoritzada pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies i inscrita al RESES de la Generalitat de Catalunya amb el número S90945

 

SAD DE SUPORT A LA LLAR: Serveis de suport a les persones i atenció a la llar.

 • Perfils de les persones usuàries: persones amb situació de dependència baixa.
 • Tasques: promoció de l’autonomia personal, acompanyaments externs, suport en l’elaboració de menjars, neteja i manteniment de la llar, activitats socialitzadores, promoció i prevenció de la salut.
 • Perfils de les treballadores: auxiliars sociosanitàries i treballadors/es de la llar amb experiència i referències en l’àmbit de la gent gran.
 • Serveis sol·licitats per jornades setmanals en règim extern.
 • Agència de col·locació autoritzada pel SOC amb número: 09-00000259.
 • Gestió de la relació laboral entre la família i la persona treballadora, en base a les condicions establertes en el Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.