Agència

Seleccionem personal pel vostre domicili i ens n'encarreguem de tot el que en deriva de la seva contractació

ABAST AGÈNCIA

Us ajudem a trobar la professional del treball domèstic que necessiteu

Des d’Abast Serveis ens encarreguem de gestionar tots els tràmits relatius a la contractació

Selecció de personal per competències

Personal amb experiència i amb referències per a tasques de suport en les activitats bàsiques de la vida diària en domicilis

Agència de col·locació 09/00000259

En funció de les necessitats que detectem busquem la persona que més s’ajusta a la vostra demanda.

Seguiment social del cas

Treballadora social especialista en dependència i en mediació familiar​

La coordinadora social farà tasques de seguiment assistencial trimestral d’inici i semestral a posteriori.

Gestió laboral del cas

Gestora laboral especialitzada en gestió de tràmits del règim especial de la Llar

S’encarregarà d’elaborar la documentació contractual, les nòmines, la gestió d’IT, modificacions de jornades i elaborar les liquidacions.

Com ho fem?

Com funciona el servei Abast Agència

T'escoltem

T'escoltem

Explica’ns el què necessites per telèfon o bé a l’oficina. T’escoltem per entendre quines necessitats de suport pots tenir, la solució a vegades es veu més des de fora que des de dins.

Proposem

Proposem

Dissenyem la proposta de serveis de suport: et farem una proposta d’intervenció.

Valorem

Valorem

Fem la valoració social del cas al domicili de l'usuari

Seleccionem

Seleccionem

Fem la selecció de la persona treballadora

Tramitem

Tramitem

Ens n’encarreguem de tots els tràmits relacionats amb la contractació de la vostra cuidadora per a que no us hagueu de preocupar de res

Fem seguiment

Fem seguiment

Fem un seguiment social de la persona usuària i ens encarreguem de gestionar tota la documentació laboral mensual derivada de la contractació

Podeu comptar amb nosaltres. Què necessiteu?