SAD Dependència

Donem suport a persones amb dependència i a les seves famílies

ABAST DEPENDÈNCIA/SAD

Serveis a persones amb dependència

Servei especialitzat a domicili realitzat per personal titulat auxiliar d’infermeria o sociosanitari en constant reciclatge.

Cuidem persones dependents

Higiene i atenció personal

Suport en la higiene personal habitual o especial, dutxa o bany, higiene bucal​

Ajuda personal per al vestit, calçat i l'alimentació

Foment dels hàbits d’higiene i ordre personal

Ajuda en la presa de medicació prescrita pel centre de salut

Cures bàsiques a persones incontinents

Prevenir úlceres mitjançant una correcta higiene, cures de la pell i canvis posturals.

Recollida i gestió de receptes i documents relacionats amb la vida diària de la persona usuària

Atenció domiciliària

Manteniment de la llar

Manteniment de neteja o ajuda en la neteja de l’habitatge

Preparació d’aliments per a la persona usuària, i suport en les tasques de compra d’aliments i trasllat al domicili

Tasques de neteja de la roba, planxa, repàs o organització de la roba de la persona usuària

Suport en tasques de compra d’altres productes no alimentaris que la persona usuària pugui necessitar

Cuidem persones dependents

Acompanyament a l'oci

Companyia per evitar situacions de solitud i aïllament

Acompanyament fora del domicili per a possibilitar la participació de la persona en activitats de caràcter educatiu, terapèutic i social.

Facilitem activitats d'oci en el domicili

Cuidem persones dependents

Estimulació cognitiva

Potenciem la memòria i l’orientació a través d’activitats bàsiques de la vida diària

Fomentem la participació de les persones usuàries diferents de jocs de taula

Estimulem processos cognitius amb activitats específiques dissenyades atenent als aspectes individuals

Cuidem persones dependents

Serveis complementaris

Fisioteràpia

Sessions individualitzades a domicili de teràpia de mobilitat postoperatòria, o de manteniment i potenciació de la mobilitat

Podologia

Tractaments puntuals o periòdics a domicili

Nutrició

Elaboració de dietes personalitzades amb possibilitat de seguiment

Neteja de la llar

Hores complementàries de neteja domiciliària puntual o periòdica

Fem la valoració de les vostres necessitats al vostre domicili

Us venim a veure i us n'informem