Primers passos cap a l’alimentació saludable diària

Des d’aquesta secció volem compartir les creences que fomentem entre els nostres clients que reben cures i assistència a domicili: la importància de l’alimentació i de l’activitat física. L’alimentació de les persones grans s’ha de guiar per una dieta que tingui quatre paràmetres bàsics: una bona dosi d’energia i nutrients, que sigui equilibrada, variada i,…